Medlemsavgifter

Medlem med utvecklingsstörning 10,00 €
• personer med utvecklingsstörning

Familjemedlem 30,00 €
• en medlemsavgift för hela familjen (dvs. alla familjemedlemmar som bor i hushållet inkl. den utvecklingsstörda medlemmen så länge den bor hemma)

Stödmedlem 15,00 €
• personer som vill stöda föreningen men inte aktivt deltar i föreningens verksamhet.

Vid frågor kontakta verksamhetsledare Susan Enberg på tel. 018-527371