Hjälpmedel

Guider
Tillgänglighetsguider på internet 

Euforia
Handikapphjälpmedel

Skota hem
Segelbåtar och kurser i handikappanpassade båtar

Hanterbara båtar

Catchrelax
Arrangerar fisketurer ÄVEN för rörelsehindrade med båttypen som Hanterbarabåtar tillverkar.

Lärum
Lättlästa böcker; sensoriska hjälpmedel m.m

Malike
En sida om funktionshjälpmedel (på finska)

Eldorado
Sensotek i Göteborg 

Liko
Liko är ett svenskt företag och en av världens ledande tillverkare av personlyftar.