De Utvecklingsstördas Väl på Åland

Föreningen De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (DUV) är en intresseorganisation för barn och vuxna som har någon form av utvecklingsstörning, för deras föräldrar och anhöriga, samt för andra intresserade.

DUV startade sin verksamhet 1965 och har för närvarande 377 medlemmar. 

Kondoleanser

Genom att köpa DUV:s kondoleanser stöder du vår verksamhet.

De säljs på DUV:s kontor på Skarpansvägen 30, Ålandsbanken,Nordeabank och begravningsbyrå Nocturne.

Kondoleanserna kostar 15€.