Allmänt


Är du intresserad av DUV:s läger och avlastningsverksamhet?
Kontakta fritidssekreterare Petra Alén och anmäl intresse.


Hör dig för hos kommunen och berätta att ni är intresserad av DUV:s avlastnings- och lägerverksamhet, de flesta kommuner känner till verksamheten och betalar en dygnskostnad för avlastning. Om ni önskar kan också DUV kontakta kommunen.

Avlastningsläger för barn ordnas 4 veckoslut i månaden och för ungdomar vid behov . De flesta barn och ungdomar är på läger 1 gång/månad, dock har flerhandikappade blivit beviljade 2 veckosluts läger/månad.

Egenavgiften är 20 €/dygn. Veckslutslägren börjar på fredag kväll och slutar på söndag eftermiddag/kväll. Ett veckoslutsläger utgör alltså 2 dygn.

Under sommarmånaderna ordnas också veckoläger, (7 dygn) måndag-söndag, ett läger/månad. Egenavgiften är då 20 €/dygn.

Ansvarig för barn- och ungdomsläger är fritidssekreterare Petra Alén, tel 527 364.