Lägerdatum


Fyra veckoslutsläger i månaden för barn planeras under perioderna januari - maj och augusti - december. Lägren hålls på lägergården Lottenberg. Under sommarmånaderna ordnas 5 veckoläger samt ett ridläger.

 

Mera information ger den ansvariga fritidssekreteraren, tel. 527 364